Stilte is niet afwezigheid van geluid. Stilte is de diepste klank.
Tao Meng

 

 

Mijn naam is Tine Sinx, geboren in Oosterhout en 55 jaar.

In 2012 kreeg ik te maken met een groot verlies, het overlijden van mijn oudste zus. Daardoor kwam ik in aanraking met palliatieve zorg, een wereld die nieuw voor mij was. Ieder mens wil zich gehoord, geliefd en gezien voelen. Dit ontstaat door beeldende begeleiding toe te passen als complementaire zorg.

Naast mijn parttime baan als salessupport-medewerker ben ik gaan werken voor de VPTZ Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (onderdeel van Surplus)  en daar heb ik de introductiecursus 'terminale zorg' afgerond. Hier heb ik ook de nazorgtraining verlies en rouw gevolgd. Daarnaast ben ik werkzaam voor Zinvol, centrum voor levensvragen (voorheen Steunpunt Zinvol) en heb de leergang geestelijke begeleiding afgerond. Ook heb ik de  voortgezette opleiding verlies- en rouwverwerking afgerond bij de Academie voor Sociale Menswetenschappen.  Vanuit daar ben ik bij de Kleine Tiki Kunstzinnig (Dynamisch) Coachen gaan volgen. In 2017 heb ik de masterclass Beeldende Begeleiding, kleur in de laatste levensfase, succesvol afgerond bij Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg, gegeven door Karin Brandt. Zij ontwikkelde in de hospicezorg beeldende begeleiding.

Om mijn vakkennis up-to-date te houden volg ik dit jaar, bij Buronazorg, de verdiepende opleiding rouwbegeleider.

Al hetgeen ik hier geleerd heb, gebruik ik tijdens beeldende begeleiding. Of dit nu in een hospice, verzorgingstehuis, bij mensen thuis of in mijn eigen atelier is. Alles komt hier bij elkaar en ik stem zorgvuldig af wat er op het moment nodig is. 

Ik ben tevens lid van netwerk Beeldende Begeleiders laatste levensfase. (www.netwerkbeeldendebegeleiding.nl)